Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης

Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της μεγάλης ώθησης, του φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εμπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες ανάπτυξης και υπανάπτυξης: οι κλασικές θεωρίες του Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης gzarotia, πριν από