Δίκτυα και Συμμετοχές

Επιστημονικά Δίκτυα, Ενώσεις και Συνεργασίες

Πρόεδρος Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση των συμφερόντων των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης, τα οποία είναι δημόσια, αναγνωρισμένα ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος προέλευσής τους.

Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Δικτύου Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου

Στόχοι του Δικτύου είναι:
Η ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων σε όλο το φάσμα των επιστημονικών κλάδων, προσανατολισμένα σε παγκόσμια και περιφερειακά θέματα όπως η υδροδότηση, η ενέργεια, το περιβάλλον, η Πράσινη Οικονομία και η Blue Growth,

Διευθυντής Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών

χει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στις ως άνω προσδιορισμένες στο άρθρο 1 γνωστικές περιοχές του εργαστηρίου και που αποτελούν μέρος προγραμμάτων σπουδών.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, κ.α.

Αγαπητοί -ές Φίλοι -ες, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου

Eυελπιστώ στη διατήρηση μιας ζωντανής, αν και διαδικτυακής, επικοινωνίας.

Γεννήθηκα στις 23 Φεβρουαρίου 1972 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες στο Johannes Kepler Universitaet στο Linz – Αυστρία. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου διέμεινα ένα χρόνο στο UMIST (University of Manchester – Institute for Science and Technology).
Υπηρετώ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή ΟΠΕ, στο ΑΠΘ, στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή. Η ερευνητική μου ενασχόληση αφορά στη διεθνή οικονομική και στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Συμμετέχω στις εργασίες του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών “Δημήτρης Μπάτσης” από τη θέση του αντιπροέδρου. Αντιστοίχως διατελώ αντιπρόεδρος της ASECU – Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Επιστημονική Ομάδα

Επιστημονικοί Συνεργάτες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Επιστημονικών Χρηματοδοτικών Έργω
XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο
(E-Newsletter)

Επιστημονικό Έργο

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Μαθήματα και Διαλέξεις

Μαθήματα και Διαλέξεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Νέα | Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κοσμήτορας: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Αναπληρωτής
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Τηλ. 2310 996483 Email: gzarotia@econ.auth.gr

Γραμματέας: Γεωργία Κότσια τηλ. 2310 996530 mail: kotsia@eps.auth.gr
Διοικητική υποστήριξη; Κιόρογλου Ηλίας τηλ. 2310 996524 mail: ilkioro@eps.auth.gr
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. 2ος όροφος, γρ. 211 ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη. Fax:2310 996537 http://www.eps.auth.gr

Επικοινωνία