Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο
(E-Newsletter)

Επιστημονικό Έργο

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Μαθήματα και Διαλέξεις

Μαθήματα και Διαλέξεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Νέα | Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις

Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης

Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της μεγάλης ώθησης, Διαβάστε περισσότερα…

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κοσμήτορας: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Αναπληρωτής
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Τηλ. 2310 996483 Email: gzarotia@econ.auth.gr

Γραμματεία Κοσμητείας Ο.Π.Ε:
Αριθμός Επικοινωνίας (+30) 2310996530
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@eps.auth.gr
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. 2ος όροφος, γρ. 211 ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη. Fax: 2310 996537 http://www.eps.auth.gr

Επικοινωνία